Tietosuojaseloste: Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi

Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laadittu 12.1.2018
Päivitetty 13.9.2018

Toiminnasta vastaava rekisterin ylläpitäjä

Nimi: Suomen eOppimiskeskus ry
Postiosoite: Viipurintie 4
Postitoimipaikka: 13200 Hämeenlinna
Y-tunnus: 1899013-7

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Nimi: Niina Kesämaa
Tehtävä: Projektiassistentti
Puhelin: 040 827 6378

Rekisterin nimi

Digitaalisen oppimisen webinaarisarjan -osallistujarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään Suomen eOppimiskeskus ry:n Digitaalisen oppimisen webinaarisarjan toteutuksen ja viestinnän hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan webinaari-ilmoittautumisen yhteydessä

  • tilaisuuden nimi, johon henkilö ilmoittautuu
  • henkilön nimi
  • sähköpostiosoite
  • tieto suostumuksesta: Suomen eOppimiskeskus ry saa lähettää minulle tiedotteita tulevista webinaareista ja tapahtumista.

Webinaarit järjestetään pääsääntöisesti Suomen eOppimiskeskuksen Adobe Connect -huoneessa. Webinaarin yhteydessä Adobe Connect -järjestelmään tallentuu osallistuvan henkilön ilmoittama nimi/nimimerkki. Nimi voi näkyä myös tilaisuuksista tehdyissä tallenteissa. Adobe Connect -järjestelmä tallentaa lisäksi erilaisia lokitietoja osallistujista. Tiedot on kuvattu Adoben sivuilla: https://helpx.adobe.com/adobe-connect/adobe-connect-gdpr.html#UserdatamaintainedinAdobeConnect.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy osallistumisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin muutoin kuin webinaaritallenteen muodossa. Osallistujien nimet voivat näkyä tilaisuuksista tehtävissä tallenteissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään Google Drive ja Adobe Connect -palveluissa.

Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille. Google Data Processing and Security Terms 2.0

Kun Adobe siirtää asiakkaiden henkilötietoja valtioiden rajojen yli, se tehdään sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. https://www.adobe.com/fi/privacy/eudatatransfers.html

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tallennetut tiedot eivät ole julkisia lukuunottamatta tilaisuuksista tehtäviä webinaaritallenteita. Adobe Connect -tilaisuuksista tehdyissä tallenteissa voi näkyä osallistujan ilmoittama nimi/nimimerkki. Tilaisuuden tallentamisesta ilmoitetaan aina etukäteen osallistujille.

Muilta osin tiedot on suojattu käyttöoikeusasetuksin Google Drive ja Adobe Connect -palveluissa.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot siten kuin tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklassa on säädetty. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.

Kieltäytymistodistuksen saatuaan, tai jos rekisteröity ei saa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä kirjallista vastausta rekisterinpitäjältä, hän voi saattaa asian kirjallisesti tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on: PL 800, 00521 Helsinki.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen menettely

Rekisteröity voi vaatia tiedoissa esiintyvän virheen korjaamista tai poistamista siten kuin tietosuoja-asetuksen 16. artiklassa on säädetty. Virheellisen tiedon korjaamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.

Mahdollisesta tietojen korjaamisesta tai poistamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on: PL 800, 00521 Helsinki.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

Mainokset