Open Päivitys

Open Päivitys 5 – Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan (3 op)

Virittäjät – TVT-strategiat toimimaan -koulutuksessa edistetään tieto- ja viestintätekniikan strategioiden vaikuttavuutta sekä TVT:n mielekästä pedagogista käyttöä.

Koulutuksessa perehdytään monipuolisesti TVT-strategiatyön suunnittelemiseen, toteuttamiseen, ohjaamiseen ja arviointiin sekä benchmarkataan ja analysoidaan onnistuneita käytänteitä ja toimintamalleja.

Koulutuksessa suunnitellaan ja sovelletaan strategiatyöhön käytännönläheisiä ja tavoitteellisia, kaikille avoimia työvälineitä. Koulutus edistää vaativaa kehittämistyötä tekevien opettajien keskinäistä verkostoitumista ja osaamisen jakamista ja luo TVT-strategiatyön tueksi verkostoitunutta asiantuntijuutta.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutus on osallistujille maksutonta.

Kohderyhmä: Peruskoulun ja lukioiden kehittäjäopettajat ja TVT-vastuuopettajat.

Toteutusaikataulu:

Syksyn 2015 toteutus

  • Orientoiva verkkoluento 29.9.2015
  • 1. lähipäivä 8.10.2015
  • 2. lähipäivä 12.11.2015
  • 3. lähipäivä 8.2.2016

Kevään 2016 toteutus 

  • Orientoiva verkkoluento 21.1.2016 klo 14-15
  • 1. lähipäivä 28.1.2016 klo 9 – 15:30
  • 2. lähipäivä 17.2.2016 klo 9 – 15:30
  • 3. lähipäivä 17.3.2016 klo 9 – 15:30

Koulutuspaikka: Hämeenlinna

Koulutuksen sisältö

Orientoiva verkkoluento ja ennakkotehtävä.

I LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Työvälineitä, ideoita ja innostusta TVT:n strategiatyöhön

– Strategian suunnittelu, toteutus ja arviointi
– Opettajien osaamisen kehittäminen ja toisilta oppiminen
– Hyviä käytänteitä ja toimintamalleja

ETÄJAKSO: TVT-strategiahankkeiden benchmarking ja ohjattu reflektio

II LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Digitaalinen tulevaisuus ja koulun kehittäminen

– Oppijan ja opettajat digitaidot ja kehittämistarpeet
– Kehittämistyön organisoiminen
– Yhteisöllinen kehittämistyö ja kokeileva toimintakulttuuri

ETÄJAKSO: Kehittämistehtävän suunnittelu, toteutus ja arviointi

III LÄHIPÄIVÄ (1 pv): Verkostoitunut asiantuntijuus strategiatyön voimavarana

– Kehittämistyön tärkeimmät ammatilliset tietolähteet, resurssit ja työvälineet
– TVT-strategiatyö ammatillisessa yhteistyöverkostossa
– Oman ammatillisen verkoston rakentaminen kehittämistyön voimavaraksi

Koulutuksesta vastaavat HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu, Otavan Opiston Osuuskunta ja Suomen eOppimiskeskus ry.

Koulutusesite>>>

Ilmoittaudu koulutukseen >>>

Lisätietoja koulutuksesta: Kaisa Honkonen, Suomen eOppimiskeskus ry, info[at]eoppimiskeskus.fi

Virittäjätlogot