Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

Webinaari: Varhennetun kielenopetuksen toiminnallinen toteutus

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

28.3.2019 klo 14.00-14.45

Varhennetun kielenopetuksen toiminnallinen toteutus

Tiina Tanskanen-Kudjoi & Päivi Törmälä-Rantala
Promentor Solutions Oy


Alkuopetukseen varhennettu englanti tuo opettajille omat haasteensa materiaalin osalta. Lapset vasta aloittavat koulutiensä, eivätkä vielä osaa lukea eivätkä kirjoittaa. Kuinka opettaa heille vierasta kieltä? Digitaalisuus voi olla apuna! Moomin Language School -oppimissovelluksen avulla lukutaidoton lapsi oppii kieltä hyödyntämällä visuaalisuutta ja kuuntelemalla päivittäin natiivin puhujan ääntämistä. Oppimateriaali hyödyntää kuvia, ja sisältö tuodaan lapselle valmiiksi puhuttuna. Kieltenopettajien, pedagogien ja pelinkehittäjien suunnittelema sovellus tukee kaikkia kielenoppimisen alueita; puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista, luonnollista kielenoppimista noudatellen. Palvelu sisältää opettajalle valmiit toiminnalliset tuntisuunnitelmat, joissa opitaan liikkuen ja leikkien.


Webinaari on osa Digitaalisen oppimisen webinaarisarjaa. Webinaarisarjassa Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenet esittelevät tuotteitaan, palveluitaan sekä osaamistaan kaikille avoimissa, maksuttomissa webinaareissa. Webinaarisarjan myötä kannustamme alan toimijoita verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

Webinaari: Videoteknologia eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa – ViSuAL-hanke

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

26.3.2019 klo 14.00-14.30

Videoteknologia eurooppalaisessa korkeakoulutuksessa – ViSuAL-hanke

Flowbox Oy

Webinaarissa esitellään käynnissä oleva eurooppalainen videopedagogiikkaa kehittävä ViSuAL-hanke. Lisäksi luodaan katsaus Flowboard-videoalustalla toteutettaviin pilotteihin, niiden tavoitteisiin ja testattaviin ratkaisumalleihin.

Hankkeen taustaa

Opettajakorkeakoulujen ja teknologiayritysten muodostama kansainvälinen ViSuAL-allianssi on luotu kehittämään eurooppalaista korkeakoulutusta. Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään pedagogisia malleja, jotka perustuvat videon avulla tapahtuvaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Malleja hyödynnetään opettajakoulutuksessa, jossa koulutettavat opettajat omaksuvat ne osaksi omaa opetustyötään. Samaan aikaan hankkeessa pilotoidaan erilaisia videoteknologisia ratkaisuja ja niiden toiminnallisuuksia ja soveltamistapoja viedään eteenpäin yhteiskehittelyn keinoin.

Videoon perustuva verkko-oppiminen ja tiedon rakentaminen edesauttavat käsitteellisen ajattelun kykyä ja ongelmanratkaisukykyä, jotka molemmat ovat olennainen osa tämän päivän tietotyöläisen kompetenssia. Opetuksessa ei kuitenkaan osata hyödyntää videota tehokkaasti näiden kompetenssien kehittämiseksi. Koko Euroopan alueella kaivataan opettajia, jotka pystyvät yhdistämään uusia digitaalisen yhteistyön välineitä osaksi verkko-opetusta. Toisaalta myös teknologiayrityksiin tarvitaan lisää pedagogista osaamista.


Webinaari on osa Digitaalisen oppimisen webinaarisarjaa. Webinaarisarjassa Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenet esittelevät tuotteitaan, palveluitaan sekä osaamistaan kaikille avoimissa, maksuttomissa webinaareissa. Webinaarisarjan myötä kannustamme alan toimijoita verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.