Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

26.11.2015 klo 14.30: Opiskelija ja opettaja henkilökohtaisissa oppimisympäristöissä

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

26.11.2015 klo 14.30-15.00

Opiskelija ja opettaja henkilökohtaisissa oppimisympäristöissä

Anne-Maria Korhonen
Hämeen ammattikorkeakoulu

Oppiminen sulautuu erilaisiin ympäristöihin eikä tapahdu enää pelkästään koulussa. Osaaminen on erilaisten taitojen yhteenliittymä ja siitä on tehtävä näkyvää mm. henkilökohtaisissa oppimisympäristöissä ja portfolioissa. Ammatillisten opettajien on nykyään huomioitava ohjauksessaan opiskelijoiden tarve käyttää digitaalisia henkilökohtaisia oppimisympäristöjä elinikäisen oppimisen kanavana. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu valmistaa opettajaopiskelijoitaan avointen digitaalisten ympäristöjen käyttöön ja avoimeen tiedonjakoon sekä niiden avulla opiskelijoiden ohjaukseen oppimisprosessien yhteydessä.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

12.11.2015 klo 14: Sisäisen somen käyttöönotto (Yammer)

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

12.11.2015 klo 14.00-14.30

Sisäisen somen käyttöönotto (Yammer)

Taina Lehtomäki
Hämeen ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulun tiedottaja Taina Lehtomäki kertoo organisaation sisäisen sosiaalisen median käyttöönotosta ja vuorovaikutteisen viestintäkulttuurin luomisesta. HAMKissa Yammer otettiin käyttöön syksyllä 2014 henkilöstön ja opiskelijoiden viestintävälineeksi.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

17.12.2015 klo 14: Osaaminen näkyväksi

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

17.12.2015 klo 14.00-14.30

Osaamisen näkyväksi tekeminen

Pauliina Mäkelä
Kinda Oy

Sosiaalisen median kiltteyden lähettiläs Pauliina Mäkelä kertoo, kuinka osaamisen saa näkyväksi digikeinoin.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

15.10.2015 klo 14: Alumniyhteisöt verkko-opetuksessa

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

15.10.2015 klo 14.00-14.30

Alumniyhteisöt verkko-opetuksessa

Matti Nelimarkka

Kevään Apps4Education-kilpailussa palkittu Matti Nelimarkka kertoo verkkokurssien ympärille muotoutuneista alumniyhteisöistä.

Tarkastellessamme Helsingin yliopiston MOOC-kurssia huomasimme yllätykseksemme, että opiskelijat olivat kurssin yhteisössä pidempään kuin kurssi kesti. Aloimme kutsua heitä alumniosallistujiksi ja aloimme pohtia laajemmin verkko-opetuksen roolia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja, Webinaarit

10.12.2015 klo 14: Koodiaapinen

Digitaalisen oppimisen webinaarisarja

10.12.2015 klo 14.00-14.30

Koodiaapinen

Tarmo Toikkanen

Koodiaapinen auttaa peruskoulun opettajia tutustumaan ohjelmointiin eli koodaukseen osana koulutyötä.

Esittelyssä Koodiaapinen sekä Koodiaapinen-MOOC.

Facebook-tapahtuma


Suomen eOppimiskeskus ry käynnisti keväällä 2015 digitaalisen oppimisen webinaarisarjan, jossa yhdistyksen jäsenorganisaatiot esittelevät tuotteitaan, palveluitaan ja osaamistaan. Webinaarisarjan myötä kannustamme jäseniämme verkostoitumaan keskenään, tutustumaan toistensa osaamiseen ja ennen kaikkea jakamaan omaa osaamistaan.

Webinaarit järjestetään aina torstaisin, kukin webinaari kestää 30 minuuttia. Webinaarit ovat avoimia kaikille, kutsumme kuulolle myös muita kuin yhdistyksen jäseniä. Webinaarialustana toimii Adobe Connect.